You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark
Vi har satt som mål att vara ledande konsulter inom Agile.

Hos TTMS Nordic har de flesta certifierats inom agila rammodeller som SAFe.

Vi är stolta över att kontinuerligt undersöka nya modeller och trender så att vi kan tillföra mervärde och möta våra kunder och konsulter i ögonhöjd.

Exempel på TTMS Nordics konsulter inom Agile

TTMS Nordic, had known as ConCor, is the founder and manager of the SAFe Meetup Denmark network with more than 1.200 members interested in SAFe and agile methodology