You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark
Gold Microsoft Partner

Accelerera organisatoriska förändringar med M365.

Varje dag testar vi M365-lösningar hos den mest krävande kunden - oss själva. Vi är mycket medvetna om vikten av kvalitet, tillförlitlighet och snabbhet i verksamhetsprocesser.
Optimera administrationen genom att implementera ett verktyg som möjliggör optimering av uppgifter
Dra nytta av teamets potential och stärk kommunikationen i företaget
Öka arbetseffektiviteten med artificiell intelligens
Stå redo inför oväntade förändringar och få kontakt med kollegor utan avbrott med verktyg för onlinemöten

TEAMS

Anpassad för Teams och M365

Det är dags för dig att få ut mesta möjliga av Microsoft 365. Administrera din tid, ditt team och verksamhetens processer på ett mer effektivt sätt.  

OFFICE 365

M365-kurser

Tillsammans anpassar vi utbildningsplanen utifrån era behov och fokuserar på funktionerna som är avgörande för er verksamhet. Vi genomför en komplett utbildningsprocess med en metodik, plats och ett språk som passar dig bäst.

POWER PLATFORM

Processautomatisering i M365

Vi vet hur viktigt det är att arbeta effektivt och samarbeta med sälj-, marknadsförings- och personalteam. Med implementeringen av verktygen Power Automate och Power Apps kan du optimera era nuvarande verksamhetsprocesser och säkra ökad effektivitet.

MICROSOFT 365

Skydda miljön med M365

Som IT-företag är vi fullt medvetna om digitala hot. Därför använder vi även paketet M365 dagligen för säkerhet, korrekt autentisering och adekvat datakryptering. Tillsammans identifierar vi både tekniska och mänskliga risker och motåtgärder.

TEAMS

Utveckling av program för Microsoft Teams

MS Teams är mer än bara en budbärare. Det är en integrerad miljö som ser till att man kan skapa och redigera program och arbetsflöden och ett utrymme som vi fyller med anpassade tillägg som är skräddarsydda efter era behov.

MICROSOFT 365

Överföring av service till M365

Överföring av lösningar på Linux, Google Suite eller On-Prem. Ge oss ansvaret att överföra företagets resurser till en ny miljö. Vi integrerar molnmiljön Microsoft 365 med er verksamhets lokala IT-infrastruktur. Vi gör en fullständig e-postöverföring till Exchange Online.

Lär känna våra kompetenser som bekräftats av Microsoft

Vi har hundratals timmars erfarenhet av internationella och lokala projekt. Våra omfattande kunskaper har bekräftats av de många certifikaten som utfärdats av Microsoft.

Kontakta oss!

Vi finns här för dig

    E-post

    Meddelelse