You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark

SAFe Meetup Denmark

När vi hörde och såg att våra kunder och konsulter hade liknande utmaningar med att implementera SAFe tog vi initiativet till att starta SAFe Meetup Danmark. (Tidigare "Copenhagen SAFe Meetup").

Intresset för SAFe Meetup har varit överväldigande och vi uppskattar verkligen stödet. Syftet är att säkra ett kunskapsutbyte om implementeringen och användningen av SAFe i Danmark.

Du kan registrera dig för och se evenemangen här: https://www.meetup.com/Denmark-Scaled-Agile-Framework-SAFe-Meetup/

Se evenemangen och gå med i vårt community här

Om oss

SAFe Meetup Denmark Learn! Practice! Share war stories! SAFe® Meetup är för alla som vill lära sig mer om hur man skalar implementeringar av Agile med hjälp av Scaled Agile Framework® (SAFe®).
Vid frågor kan du skriva till Jesper Mikkelsen på jm@concor.dk

Se ett exempel på en Meetup (konferens på Ørsted)

    Kontakta oss