You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark

Skala ditt företag med hjälp av dina befintliga data.

Tack vare många års erfarenhet av Power BI kan vi hjälpa dig att optimera dataanalysen - ett effektivt affärsvapen
Lita på Power BI-specialisterna - Microsoft-partners - med många års erfarenhet
Minska den mänskliga faktorns inflytande och uppnå därmed bättre resultat
Fatta beslut baserat på korrekt analyserade data och inte övertygelser eller känslor
Förvandla data som är dyra att underhålla till en unik kunskap som hjälper din verksamhet att växa

Datalager

Bearbetar du stora mängder data eller har redan gjort en Power BI-utvärdering och behöver mer? Kanske kan ett datalager eller en dataö utöka kapaciteten för det planerade systemet. Vi är experter på detta - vi har framgångsrikt implementerat ett datalager med hjälp av kundens infrastruktur och ett datalager enbart baserat på molntjänster.

Det bästa verktyget på marknaden

Power BI är det bäst rankade BI-verktyget på marknaden (undersökningar utförda av externa företag: Gartner, Forester). Du kan vara säker på att du väljer verktyget med störst potential och som kommer att fungera bra i alla scenarier. Det vet vi med säkerhet - använd våra tjänster och bli en del av den växande gruppen av Power BI-användare.

Effektiv dataanalys

Har du data som du inte kan analysera? I så fall är det bara en utgift för dig. Vi kan åtgärda detta - genom att använda Power BI hjälper vi dig och din verksamhet att sätta en ny nivå med beslutsfattning utifrån fakta och data (datadriven verksamhet).

Effektiv dataanalys

Har du data som du inte kan analysera? I så fall är det bara en kostnad för dig. Vi kan åtgärda detta - genom att använda Power BI hjälper vi dig och din verksamhet att sätta en ny nivå med beslutsfattning utifrån fakta och data (datadriven verksamhet).

Kort leveranstid och rimlig kostnad

Är du orolig över kostnaden för lösningen? Du bör veta att implementeringen av en komplett rapporteringslösning aldrig har gått snabbare än nu och det har lett till minskade kostnader. Och nyckeln för detta är Power BI. Med detta sagt finns det däremot ett villkor: Teamet måste ha erfarenhet för att kunna gå igenom hela processen på ett effektivt sätt. Nu råkar det vara så att vi har ett sådant team :)

Utbildning

Implementeringen av lösningen stoppar inte systemets livslängd - för att kunna dra fördel av rapporternas styrka är det värt att investera i utbildningar och dra nytta av våra tjänster inom detta område. Vi utbildar både användare och rapportörer. Tack vare detta kommer dina medarbetare effektivt att kunna ta hand om lösningen och utveckla den efterhand.

Letar du efter expertkunskaper på Power BI?

Se våra experter i aktion och ta reda på varför du bör anförtro oss implementeringsprojektet av Power BI för ditt företag

Se hur vi utbildar våra analytiker

Kontakta oss!

Vi finns här för dig

    E-post

    Meddelelse