You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark

Ta ditt företag till TTMS Quality

Outsourca IT-processer till en pålitlig partner som kommer att uppfylla de högsta standarderna för kvalificering, validering och säkerhet.
Dra nytta av vår "3D" 3Q-tjänst, som gör att du kan erbjuda produkter av högsta kvalitet
Förbered och verifiera CSV-produkter med oss
Anförtro oss att utveckla tillvägagångssätt, standarder och procedurer för både dina nuvarande och efterföljande infrastrukturkomponenter
Räkna med dokumenterade resultat och verifierad drift av alla system enligt fastställda parametrar och kvalitetskrav

TTMS Quality är en "3D" 3Q tjänst

Q1

Valideringar

Validering är en tjänst för rådgivning och strategisk övervakning av CSV-aktiviteter. Vi förbereder och verifierar CSV-produkter och tar hand om planering, rationalisering och rapportering av valideringsupplägget både i dina projekt såväl som i driftfasen av automatiserade/IT-system.

Q2

Kvalifikationer

Under kvalificeringsprocessen tillhandahåller vi dokumenterade bevis och visar att systemet fungerar i enlighet med fastställda parametrar och kvalitetskrav. Kvalificering är en komponent i validering, dvs den syftar till att bekräfta att enheterna, installationerna, systemen eller rummen har designats och tillverkats för att fungera i linje med arkitekturen, användarkraven, specifikationer och korrekta standarder och att de är lämpliga för genomförandet av de planerade processerna. Det gäller både produktionsutrustning och IT-infrastruktur. Kvalificering är det första steget i valideringen.

Q3

Säkra IT-processer

Kvalificeringen av infrastruktur består i att säkerställa högsta driftskvalitet för IT-system och det företag eller den organisation som använder dem. Under kvalificeringen utvecklas det allmänna tillvägagångssättet, standarder och procedurer för befintliga och nya komponenter. För att effektivt kunna leda ett IT-beroende företag är det nödvändigt att etablera väldefinierade IT-processer och det sätt på vilket IT kommer att hantera nya parametrar, t.ex. prestanda, mjukvaruversioner eller säkerhet. Det övergripande målet för tjänsten är att etablera ett tekniskt, procedurmässigt och strategiskt ramverk i enlighet med efterlevnadsbestämmelserna (FDA, GDPR, SOX) för att säkerställa företagets juridiska och etiska integritet.

How can we help?

Kvalificering - Teknisk validering

 • Kvalificering av installationer och processmedier
 • Kvalificering av laboratorieanläggningar
 • Kvalificering av lokaler och produktions- / laboratorieutrustning
 • Validering av produktionsprocessen, analysmetoder, sanitet
 • Validering av medicinsk utrustning
 • Upprätthållandet av ett validerat tillstånd

Utveckling av medicinsk programvara

 • Formulering av IT-processer, kvalitetssäkring av data
 • Utveckling av mjukvara för hälso- och sjukvårdssektorn
 • Implementering av metoder som KAIZEN, 5S, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment) och Six Sigma
 • Drift baserad på ISO 9001-standarder och TQM-metoden (Total Quality Management)

Kvalitetsstyrning inom medicinsk databehandling

 • Operativ analys och optimering
 • Datamining och dataintegrering
 • Lösningar och datalager för Business Intelligence
 • Överföring av historiska data

Säkra IT-processer

 • Omfattande kvalitetsstyrning i matris / integrerad IT (TQM)
 • Just-in-time-tjänster (JIT) som ökar servicehastigheten och leveransen
 • Förenkling av IT-organisationsprocesser (t.ex. konceptet Lean)
 • Bygga upp IT riktad mot interna och externa kunder
 • Hantering av driftskostnader, decentralisering av IT-hantering
 • Processomdefiniering (reengineering)
 • IT-projekt / programledning

Validering av datoriserade system

 • Validering av mjukvara
 • Dataintegritet
 • Administration av mjukvarukvalitet
 • Upprätthållandet av ett validerat tillstånd
 • Kvalificering av installationer och processmedier
 • Kvalificering av laboratorieanläggningar
 • Kvalificering av lokaler och produktions- / laboratorieutrustning
 • Validering av produktionsprocessen, analysmetoder, sanitet
 • Validering av medicinsk utrustning
 • Upprätthållandet av ett validerat tillstånd
 • Formulering av IT-processer, kvalitetssäkring av data
 • Utveckling av mjukvara för hälso- och sjukvårdssektorn
 • Implementering av metoder som KAIZEN, 5S, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment) och Six Sigma
 • Drift baserad på ISO 9001-standarder och TQM-metoden (Total Quality Management)
 • Operativ analys och optimering
 • Datamining och dataintegrering
 • Lösningar och datalager för Business Intelligence
 • Överföring av historiska data
 • Omfattande kvalitetsstyrning i matris / integrerad IT (TQM)
 • Just-in-time-tjänster (JIT) som ökar servicehastigheten och leveransen
 • Förenkling av IT-organisationsprocesser (t.ex. konceptet Lean)
 • Bygga upp IT riktad mot interna och externa kunder
 • Hantering av driftskostnader, decentralisering av IT-hantering
 • Processomdefiniering (reengineering)
 • IT-projekt / programledning
 • Validering av mjukvara
 • Dataintegritet
 • Administration av mjukvarukvalitet
 • Upprätthållandet av ett validerat tillstånd

Hur vi jobbar

Möt våra valideringsexperter och lär dig om de utmaningar de möter i sina projekt, såväl som ansvar och lösningar de tillhandahåller även i de mest komplexa problem.

Kontakta oss!

Vi finns här för dig

  E-post

  Meddelelse