You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark

Integritetspolicy

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som till någon del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats eller på annat sätt kontaktar oss så registrerar ​​och bearbetar vi en mängd av sådan information. Detta sker exempelvis vid åtkomst till vårt innehåll, om du påbörjar en prenumeration av vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar eller registrerar dig som konsult eller kund.

Vi registrerar och bearbetar normalt följande slags information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska placering och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån att du själv ger ditt uttryckliga medgivande till detta och själv anger informationen bearbetas även dina personuppgifter. Det sker normalt i samband med registrering via formulär på webbplatsen eller e-post. Om du använder vårt formulär för att skicka in ditt CV behandlar vi: Namn, telefonnummer, e-post, adress, land, mobiltelefon, ledig från (datum), vilka uppgifter du söker och CV.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data oavsiktligen eller olagligen raderas, publiceras, förloras, försämras eller hamnar i orätta händer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som konsult eller kund och kontakta dig i relation till de uppgifter och kandidater som troligtvis är mest relevanta för dig samt för att kunna tillhandahålla begärda tjänster som exempelvis utskick av nyhetsbrev. Därutöver använder vi också uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras i den tid som är tillåtet enligt lag och vi raderar informationen när den inte längre behövs för att uppfylla sitt syfte. Perioden baseras på typen av information och bakgrunden för lagring. Därför är det inte möjligt att ange en generell tidsram för informationsradering.

Överföring av uppgifter

Data om din webbplatsanvändning, länkar du klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. delas med tredje part i den mån att denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som tar del av informationen i avsnittet "Cookies". Uppgifterna används för trafikstatistik.

Därutöver använder vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa bearbetar enbart information på uppdrag av oss och får inte använda den för egna syften.

Delning av personuppgifter som namn, e-postadress m.m. sker endast om du samtycker till detta. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan skydda din information på ett adekvat sätt.

Dina rättigheter

Du har ett antal särskilda rättigheter enligt dataskyddsförordningen när vi behandlar personuppgifter om dig:

  • Rätten att bli informerad om behandlingen av data.
  • Rätten till insikt i egna personuppgifter.
  • Rätten till rättelser.
  • Rätten till radering.
  • ... men inte juridiskt betingad information som styrs av andra regler.
  • Rätten till begränsning av behandlingen.
  • Rätten till dataportabilitet (delning av data i ett vanligt format)
  • Rätten till invändning.

Du kan åberopa dina rättigheter, inklusive invända mot vår behandling, genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du på webbplatsen.

När du kontaktar oss med en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter så kontrollerar vi om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall begärd korrigering eller radering så snart som möjligt.

Du kan alltid lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet för dataskydd.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

TTMS Nordic A/S Kirkebjerg Allé 84 2605 Brøndby
Danmark
Telefon: +45 4347 0015 E-post: consulting@ttmsnordic.dk

Cookies

Inledning

När du besöker vår webbplats registreras det information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll. Om du inte vill att vi registrerar sådan information ska du radera dina cookies och avstå från att använda webbplatsen. Nedan har vi förtydligat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Webbplatsen använder sig av "cookies”. Cookies är textfiler som lagras på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att känna igen din enhet, komma ihåg dina inställningar och skapa statistik. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning. Se vejledning.

Om du raderar eller blockera cookies kan det ske att webbplatsen inte fungerar optimalt och det finns innehåll som du inte får tillgång till.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter som i varierande grad kan omfatta:

Googles tjänster (exempelvis Analytics)

Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google Inc. ('Google'). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen från cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. På grund av en aktiv IP-anonymisering på dessa webbplatser förkortas däremot din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater för avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en server hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster som relaterar till webbplatsen och Internetanvändning åt webbplatsoperatören. IP-adressen som registreras av Google Analytics slås inte samman med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att använda en inställning för detta i din webbläsare. Vi påpekar däremot att du i sådana fall kan begränsa vissa av webbplatsens funktioner. Du kan också stoppa Googles insamling av de data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data genom att ladda ner webbläsarprogrammet som nås via följande länk och installera det:

Länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout